میکروب کشنده مغزخوار در آب تگزاس
پزشکی سلامت

وجود میکروب کشنده مغزخوار در آب آشامیدنی ۸ شهر تگزاس

ساکنان ۸ شهر در ایالت تگزاس آمریکا هشداری مبنی بر یافته شدن میکروب کشنده مغزخوار در تجهیزات آب رسانی دریافت کرده اند. در پی کشف یک میکروب کشنده مغزخوار در منبع آب عمومی شهر «لیک جکسون» تگزاس به ساکنان این شهر در مورد استفاده از آب لوله کشی هشدار و اخطار داده شده است. آمیب [...]