حجم آب دریاچه ارومیه
اجتماعی و حوادث

حجم آب دریاچه ارومیه به ۵ میلیارد مترمکعب رسید

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: آب دریاچه ارومیه طبق آخرین سنجش صورت گرفته به پنج میلیارد مترمکعب رسید تا رکورد حجم آب آن در حداقل یک دهه گذشته شکسته شود. اتابک جعفری روز دوشنبه افزود: با رسیدن به این رقم، حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۶۵۰ میلیون مترمکعب و [...]