زمان نهایی آزادسازی سهام عدالت
اجتماعی و حوادث

سازمان خصوصی سازی: مردم با ورود به سامانه، سهام عدالت را به نام خود کنند

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به زمان نهایی آزادسازی سهام عدالت اظهار کرد: افراد برای اینکه سهام عدالتشان به نام آنها شود تا بتوانند خرید و فروش کنند باید وارد سایت خصوصی سازی شوند و درخواست خود را ثبت کنند و در حال حاضر امکان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت وجود ندارد. [...]