فتوای سرمایه گذاری در بورس
اجتماعی و حوادث

سرمایه گذاری در بورس حرام است؟ | فتوای آیت‌الله‌ مکارم شیرازی

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان در فتوای سرمایه گذاری در بورس را مشروط به واقعی و شفاف بودن فعالیت اقتصادی بورسی دانست. مرجع تقلید شیعیان در فتوای سرمایه گذاری در بورس را مشروط به واقعی و شفاف بودن فعالیت اقتصادی بورسی دانست. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید به سوالی در رابطه [...]