میزان زکات فطره
اجتماعی و حوادث

میزان زکات فطره اعلام شد

میزان زکات فطره توسط آیت‌الله نوری همدانی مرجع تقلید اعلام شد. آیت الله نوری همدانی مرجع تقلید شیعیان قوت غالب را ملاک ندانسته و پرداخت سه کیلوگرم هر کدام از خوراکی‌هایی که در رساله عملیه بعنوان میزان زکات فطره ذکرشده است، همانند برنج یا گندم و یا قیمت آن را برای هر فرد کافی می‌دانند. [...]