محمد امامی
اجتماعی و حوادث

اتهام رابطه نا مشروع با همسر محمد امامی تا قتل وکیل پرونده

مهم‌ترين نكته هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده محمد امامي و ۳۳ نفر ديگر شايد افشاگري نماينده دادستان درباره اقدامات برخي متهمان ازجمله محمد امامي براي متوقف كردن دادستاني و كنار گذاشتن خود از پرونده بود. رسول قهرماني، نماينده دادستان در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی با تاكيد بر اينكه متهمان «هركاري [...]