قتل دو صیاد ایرانی
اجتماعی و حوادث

قتل دو صیاد ایرانی توسط نیروهای مصلح اماراتی

نبی الله خون میرزایی، رئیس سازمان شیلات از قتل دو صیاد ایرانی به دست نیروهای مصلح اماراتی خبر داد و خواستار رسیدگی به این موضوع توسط وزارت خارجه شد. نبی الله خون میرزایی از قتل دو صیاد ایرانی توسط نیروهای مصلح امارات خبر داد و اظهار داشت: طی روزهای گذشته ٢ صیاد کشور توسط نیروهای [...]