روش صحیح استفاده از ماسک
اجتماعی و حوادث

روش صحیح استفاده از ماسک

با شیوع کروناویروس جدید و توصیه بسیاری از کشورها مبنی بر استفاده از ماسک، بسیاری از افراد در محیط‌های خارج از خانه از ماسک استفاده می‌کنند اما روش پوشیدن این ماسک‌ها در برخی از افراد اشتباه است و آن‌ها را بی‌اثر می‌کند.  متخصصان می‌گویند ممکن است افراد برای عادت کردن به استفاده صحیح از ماسک [...]