ممنوعیت تبادل اسکناس در پمپ بنزین‌ها
اجتماعی و حوادث

ممنوعیت تبادل اسکناس در پمپ بنزین‌ها به دلیل شیوع کرونا

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از ممنوعیت تبادل اسکناس در پمپ بنزین‌ها خبر داد. فاطمه کاهی، با بیان ممنوعیت تبادل اسکناس در پمپ بنزین‌ها برای پیشگیری از شیوع کرونا اظهار کرد: پرداخت بهای سوخت از طریق کارت بانکی و تجهیزات پرداخت الکترونیکی قابل انجام است. وی افزود: جایگاههایی که به تجهیزات پرداخت الکترونیکی مجهز [...]