طرح یاری بازنشستگان
اقتصاد

واریز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حساب بازنشستگان

از ابتدای مرداد ماه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در راستای اجرای مرحله دوم طرح یاری ، به صورت کیف پول در حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران واریز شده که بازپرداخت آن طی ۴ ماه از حساب آنها کسر می شود. محمود مرتضایی فرد، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری جزئیات اجرای [...]