سربازی در قوه قضاییه
اجتماعی و حوادث

آغاز ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه | اعزامی شهریور ۹۹

 فرایند ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اعزامی شهریور ماه ۱۳۹۹ آغاز شد. به اطلاع متقاضیان می‌رساند بنابر اعلام امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه، در حال حاضر فقط مشمولین اعزامی شهریور ماه مجاز به ثبت نام هستند و زمان ثبت نام متقاضی امریه اعزام ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ از امروز مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ آغاز [...]