تصاویر از لحظه استرداد الکس
اخبار ویدیویی

اولین تصاویر از لحظه استرداد “الکس” به ایران

پلیس امنیت عمومی ناجا اولین تصاویر از لحظه استرداد الکس سرکرده باند بزرگ قاچاق دختران را منتشر کرد. شهروز سخنوری ملقب به "الکس پس از ٣ سال فعالیت گسترده علیه امنیت ایران و فروش دختران ایرانی در خارج از کشور، توسط پلیس امنیت عمومی ناجا دستگیر شده است. انتشار  اولین تصاویر از لحظه استرداد الکس [...]