استعفای امام جمعه ایرانشهر
اجتماعی و حوادث

امام جمعه ایرانشهر استعفا کرد

استعفای امام جمعه ایرانشهر به دنبال انتقاد از وی به دلیل فیلمبرداری از کمک نقدی به کارگران بیکار و پخش آن در شبکه های اجتماعی مورد موافقت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور قرار گرفت. این در حالیست که مسوول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان سیستان و بلوچستان گفت: استعفای امام جمعه ایرانشهر [...]