شیوه برگزاری امتحانات
اجتماعی و حوادث

جزئیاتی از شیوه برگزاری امتحانات دانش‌آموزان | امتحانات حضوری برگزار می شود

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امتحانات پایه دوازدهم به صورت حضوری برگزار میشود درباره شیوه برگزاری امتحانات در ۱۱ پایه دیگر توضیحاتی داد. علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، افزود: وقتی مشخص شد تعطیلات طولانی می‌شود باید برنامه‌ریزی میان مدت انجام می‌دادیم به گونه‌ای که ممکن [...]