علی الهیار ترکمن
اجتماعی و حوادث به تازگی منتشر شده

علی الهیار ترکمن :جذب و استخدام معلمان حق‌التدریس تا دو ماه آینده

   صحبت های معاون توسعه ومنابع انسانی اموزش و پرورش علی الهیار ترکمن در تهران ۲۰ از دغدغه های معلمین گفت   فعالیت ۳۲هزار معلم حق‌التدریس آزاد وی بیان کرد: پراکندگی کشور و ضرورت ارائه خدمات آموزشی و پرورشی ما را ناچار می‌کند از نیروهای پاره‌وقت استفاده کنیم که تبلور آن معلمان حق‌التدریس هستند و [...]