معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه
اجتماعی و حوادث

علت اصلی معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه چه بود؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه  درباره معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه که روز گذشته ویدیویی از آن در فضای مجازی منتشر شد، توضیحاتی ارائه کرد. محمدرضا صدیق پور با بیان اینکه در ماه‌های اخیر تولید کنندگان گوشت مرغ شامل پرورش دهندگان مرغ مادر گوشتی و مرغ گوشتی با مشکلات عدیده ای روبرو بوده اند، اظهار [...]