پروازهای اروپایی ایران
به تازگی منتشر شده

پروازهای اروپایی ایران به جز ۱ کشور برقرار شد

همه پروازهای اروپایی برقرار هستند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی عنوان کرد که به جز پرواز به سوئد، تمام پروازهای ایرلاین‌های ایرانی به مقاصد اروپایی برقرار هستند. وی به این مساله نیز اشاره کرد که در فرودگاه لندن، همچنان به هواپیماهای ایران ایر سوخت تحویل داده نمی شود.  دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به اینکه [...]