معدوم سازی جوجه‌های یک روزه
اجتماعی و حوادث

معدوم سازی جوجه‌های یک روزه ممنوع شد

انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه ی کروزه اعلام کرد معدوم سازی جوجه‌های یک روزه ممنوع است.  براساس دستور العملی که دبیر انجمن جوجه‌های یک روزه صادرکرده است، اعضای این انجمن، به هیچ عنوان مجاز به معدوم کردن جوجه‌های تولیدی نیستند و در صورت انجام این موضوع و به لحاظ حفظ حقوق حیوانات تمامی عواقب آن برعهده [...]