دورکاری بانوان دارای فرزند خردسال
اجتماعی و حوادث

اعمال دورکاری بانوان دارای فرزند خردسال در دستگاه های اجرایی تهران

استاندار تهران با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی، بر اجرای دورکاری بانوان دارای فرزند خردسال در دستگاه های اجرایی استان تهران تاکید کرد. استاندار تهران، انوشیروان محسنی بندپی اظهار داشت: در مورد اجرای بند ۴ مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر فعالیت کارکنان دستگاه های اجرایی، اعلام نمود بانوان دارای فرزند خردسال [...]