زمین لرزه جمهوری آذربایجان
اجتماعی و حوادث

زلزله ۴ ریشتری حوالی شهر اوکار در جمهوری آذربایجان

زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی شهر اوکار در جمهوری آذربایجان را امروز ساعت ۱۰:۲۶ دقیقه لرزاند. زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر شهر اوکار در جمهوری آذربایجان را در ساعت ۱۰.۲۶ صبح امروز لرزاند. این زمین لرزه در بخش هایی از پارس آباد و استان اردبیل نیز احساس شد. این زمین [...]