بزرگترین ایوان بدون ستون در تهران
اجتماعی و حوادث اخبار ویدیویی

ساخت بزرگترین ایوان بدون ستون جهان در تهران

بزرگترین ایوان بدون ستون جهان در تهران ساخته می‌شود. ایوان بزرگ مصلی، ابرسازه‌ای بی‌نظیر برگرفته از معماری ایرانی و اسلامی که توسط مرحوم دکتر پرویز مؤید عهد طراحی و ساخت آن تماماً توسط متخصصان ایرانی در حال انجام است. Your browser does not support HTML5 video