ادعا صالحی افزایش قیمت دلار
سیاست

ادعا متهم صالحی: بازداشت ما موجب افزایش قیمت دلار شد

در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی، متهم صالحی ادعا کرد بازداشت من و دیگر مدیران باعث افزایش قیمت دلار شد. چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. امید اسدبیگی، مهرداد رستمی، مجتبی [...]