منشاء بوی نامطبوع اخیر تهران
اجتماعی و حوادث

منشاء بوی نامطبوع اخیر تهران مشخص شد

مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بررسی‌های علمی در خصوص منشاء بوی نامطبوع اخیر تهران گفت : آنچه که در زمینه انتشار بوی نامطبوع تهران می‌دانیم این است که در زمان‌هایی که این بو منتشر می‌شود میزان گوگرد با حجم بسیار زیادی افزایش می‌یابد و این وضعیت را [...]
جلسه بررسی منابع بوی نامطبوع تهران
اجتماعی و حوادث

استاندار تهران ۳ گاز را علت احتمالی بوی نامطبوع تهران دانست

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران درباره نتایج و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه بررسی منابع بوی نامطبوع تهران توضیح داد.  انوشیروان محسنی بندپی در پایان جلسه بررسی منابع بوی نامطبوع تهران ، گفت: در این جلسه سه نوع گاز تشخیص داده شده که به ترتیب SO۲ و SH۲ و با احتمال کمتری آمونیاک بوده، البته [...]