سازمان‌های انتشار دهنده بوی نامطبوع تهران
اجتماعی و حوادث به تازگی منتشر شده

عاملین انتشار بوی نامطبوع تهران مشخص شدند

محمد تقی‌زاده معاون امور عمرانی استاندار تهران با اعلام اسامی دستگاه‌ها و سازمان‌های اصلی انتشار دهنده بوی نامطبوع تهران افزود: آرادکوه، صنایع دامی و آبفا از متهمان اصلی انتشار بوی نامطبوع در تهران هستند. محمد تقی‌زاده با تاکید بر جزئیات دومین جلسه بررسی منبع یا منابع انتشار بوی نامطبوع تهران گفت : مقرر شد سه [...]