رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی
اجتماعی و حوادث

رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی یک سال حبس دارد

محمدیار ممبینی گفت: مصوبات ستاد‌های ملی، استانی و شهرستانی کرونا برای کنترل و مهار این ویروس است لذا انتظار می‌رود همه مردم همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند و مقررات بهداشتی را رعایت کنند. وی با بیان اینکه قطعا با کسانی که از مقررات تبعیت نکنند برخورد می‌شود، گفت: طبق قانون مجازات اسلامی [...]