اعتبار دفترچه های تأمین اجتماعی
اجتماعی و حوادث

۶ روش استعلام اعتبار دفترچه های تامین اجتماعی

بیمه شدگان می‌توانند اعتبار دفترچه های تأمین اجتماعی خود را از طریق روش‌های ۶ گانه استعلام کنند. ظرف چندماه آینده شاهد حذف کامل دفترچه‌های کاغذی و استفاده از سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک باشیم. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: دفترچه‌هایی که تاریخ اعتبار آنها به پایان رسیده یا در آینده به پایان می‌رسد، از اول خرداد [...]