آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی
اجتماعی و حوادث

جزییات ثبت نام آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور

هاشمی نظری با اشاره به جزییات ثبت نام آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور گفت: مهلت ثبت‌نام مرحله نظری آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۳۱ خرداد ماه پایان می‌یابد. سعید هاشمی نظری رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی، از آغاز ثبت نام سه آزمون وزارت بهداشت خبر داد و گفت: ثبت‌نام [...]