دوگانه سوز کردن رایگان خودرو‌ها
اجتماعی و حوادث

طرح ملی دوگانه سوز کردن رایگان خودرو‌ها آغاز شد

عضو شورای تولیدکنندگان مخازن سی ان جی از آغاز طرح ملی دوگانه سوز کردن رایگان خودرو‌ها خبر داد. نوید خاصه عضو شورای تولیدکنندگان مخازن سی ان جی از آغاز طرح ملی دوگانه سوز کردن رایگان یک میلیون و ۴۶۴ هزار دستگاه خودرو ناوگان حمل و نقل عمومی باری و مسافری خبر داد و اعلام کرد: [...]