قرار موقت دیوان بین‌المللی دادگستری برای تحریم ها
به تازگی منتشر شده

مدیرکل حقوقی وزارت خارجه: همراهی با تحریم ها اقدام متخلفانه بین‌المللی است

مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه، قرار موقت دیوان بین‌المللی  دادگستری را مهر تأییدی بر غیر قانونی بودن تحریم‌های آمریکا دانست و گفت: همراهی با تحریم‌ها به منزله اقدام متخلفانه بین‌المللی است. عباس باقرپور عصر چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به بررسی موضوع گزارش دیوان بین المللی دادگستری می پرداخت به نقش [...]