نخستین رادار کوانتومی
اجتماعی و حوادث

ساخت نخستین رادار کوانتومی به سرپرستی دانشمند ایرانی

فیزیکدانان اتریشی به سرپرستی شبیر برزنجه، استاد ایرانی دانشگاه "کلگری" موفق به ساخت نمونه اولیه نخستین رادار کوانتومی کوانتومی شدند.  فیزیکدانان موسسه علوم و فناوری اتریش(IST) نمونه اولیه راداری را اختراع کرده‌اند که از دره تنیدگی کوانتومی به عنوان روشی برای شناسایی اشیاء استفاده می‌کند. این ادغام موفقیت آمیز از مکانیک کوانتومی در دستگاه‌ها می‌تواند [...]