اخطار دادستانی قم به مروجین ولنتاین
اجتماعی و حوادث

اخطار دادستانی قم به مروجین ولنتاین در کشور

  دادسرای قم ضمن اعلام اخطار دادستانی قم به مروجین فرهنگ ولنتاین اعلام کرد با مروجین و عرضه کنندگان نماد‌های ضد فرهنگی همچون ولنتاین برخورد می کند. براساس این گزارش با اخطار دادستانی قم به مروجین ولنتاین، پلمپ از یک تا شش ماه واحد‌های صنفی متخلف، در دستور کار مسئولین مربوطه قرار گرفته است. مردم [...]