حکم پرونده سیل دروازه قرآن شیراز
اجتماعی و حوادث

آخرین خبر از حکم مقصران حادثه دروازه قرآن شیراز

دادگاه کیفری شیراز حکم مربوط به پرونده سیل دروازه قرآن شیراز را صادر کرد. ظهر ۵ فروردین ۹۸، سیل دروازه قرآن شیراز را در برگرفت. این سیل ناگهانی موجب جان باختن ۲۱ نفر شد.  بر اساس این حکم شهردار فعلی شیراز به سه سال حبس تعزیری که به صورت تعلیق درآمده محکوم شد. بر اساس [...]