قیمت کاغذ
اقتصاد

زیر خاکستر کاغذ چه آتشی برپاست؟ | قیمت کاغذ به زیر ۴۰۰ هزار تومان بازگشت

قیمت کاغذ در حالی دوباره به کانال ۳۰۰ هزار تومانی بازگشت که بسیاری از فعالان این عرصه معتقدند این شرایط، آرامش قبل از طوفان است. قیمت کاغذ‌ روز گذشته با کاهش ۱۰ هزار تومانی دوباره به زیر ۴۰۰ هزار تومان رسید. بازار چاپ و نشر در یک ماه گذشته بسیار پر جنجال بوده است و [...]