حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان
به تازگی منتشر شده

حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۹ چقدر است؟

حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۹ تعیین شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: در این نشست بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۹ تصویب شد. قوامی تصریح کرد: دولت مکلف است در سال ۹۹ ضریب افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیئت علمی [...]