تغییر کارگزار ناظر سهام عدالت
اقتصاد

امکان تغییر کارگزار ناظر سهام عدالت فراهم شد

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اظهار کرد: فروشندگان سهام عدالت که قصد فروش مابقی سهام از طریق کارگزاری دیگری دارند از امروز می‌توانند کارگزار ناظر را تغییر دهند. تغییر کارگزار ناظر‌ سهام عدالت چندی پیش از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وعده داده شده بود که به دلایلی انجام نشد. اما سهامداران عدالت از امروز می توانند کارگزار [...]