تجاوز به دختران دانشجوی تهران
اجتماعی و حوادث

کاف. الف؛ متهم تجاوز به دختران دانشجوی تهران بازداشت شد

ک . الف نام کسی است که این روزها در فضای مجازی بعنوان متجاوز سریالی بر سر زبان ها افتاده است، با تلاش پلیس امنیت عمومی پایتخت این شخص با اتهام تجاوز به دختران دانشجوی تهران دستگیر شد. سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: به دنبال شکایت‌های متعدد در فضای مجازی از سوی [...]