انفجار موبایل
اجتماعی و حوادث

مرگ دردناک معلم اهوازی به دلیل انفجار موبایل

 چند روز پیش معلمی به دلیل انفجار موبایل دچار سوختگی شده بود، جانش را از دست داد. این آموزگار اهوازی نوزدهم خردادماه پس از آتش گرفتن موبایلش از ناحیه صورت و گردن مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت. چند روز پیش معلمی به دلیل انفجار موبایل دچار سوختگی شده بود، جانش را از دست [...]