عوارض سی تی اسکن بی رویه
پزشکی سلامت

عوارض هولناک سی تی اسکن بی رویه برای تشخیص کرونا

عضو هیات مدیره علوم پرتو نگاری ایران درباره عوارض هولناک سی تی اسکن بی رویه و خودسرانه برای تشخیص کرونا هشدار داد. محمد اکبر نژاد، عضو هیات مدیره علوم پرتو نگاری ایران ، درباره تاثیرات دستگاه رادیولوژی اظهار کرد: در حال حاضر مسئله مهمی که این روزها بیشتر سر زبان‌ها افتاده و افراد را درگیر [...]