ویروس کرونا در آسانسور
پزشکی سلامت

ویروس کرونا در آسانسور چقدر زنده می‌ماند؟

دانشمندان هلندی با بررسی آسانسور‌های بیمارستانی دریافتند که قطرات آلوده به ویروس کرونا تا چه مدت می‌توانند در فضای آسانسور پخش باشند. مطالعات جدید دانشمندان نشان می‌دهد ذرات ویروس کرونا ناشی از سرفه و قطرات تنفسی در صورت بسته بودن درها می‌تواند تا نیم ساعت در داخل آسانسور در هوا پخش باشد. دانشمندان توصیه می‌کنند [...]