پرداخت پول با کف دست
فناوری و تکنولوژی

شرکت آمازون از سیستم پرداخت پول با کف دست رونمایی کرد

شرکت آمازون دستگاه اسکن کف دست به نام آمازون وان را رونمایی کرد که کف دست خریداران را با کارت اعتباری آنها مرتبط می کند و به آنها اجازه می دهد بدون ایستادن در صف، پول خریدشان را پرداخت کنند. شرکت آمازون دستگاه "آمازون وان" را رونمایی کرد که یک فناوری بیومتریک جدید است و [...]