فراخوان آزمون مهارت زبان فارسی آمفا
فرهنگی و ادبی

فراخوان آزمون مهارت زبان فارسی «آمفا»

دومین فراخوان آزمون مهارت زبان فارسی آمفا در تاریخ ۱۵ اسفندماه برگزار می شود. آزمون مهارت زبان فارسی (آمفا) برای تمامی فارسی ‌آموزان و غیر ایرانی‌های مقیم ایران، اعم از دانشجویان غیرایرانی و همچنین ایرانیانی که برای مقاصد شغلی و درسی در خارج از کشور نیازمند این مدرک بین‌المللی هستند، ۱۵ام اسفند برگزار می شود. [...]