رافائل گروسی مدیرکل جدید آژانس |
به تازگی منتشر شده بین الملل

انتصاب مدیرکل جدید آژانس بین المللی اتمی

در جلسه ویژه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی مدیرکل جدید آژانس برای یک دوره چهارساله مورد تأیید قرار گرفت. این دیپلمات آرژانتینی از روز سوم دسامبر (۱۲ آذرماه) رسماً کار خود را بعنوان ششمین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آغاز بنیانگذاری این سازمان در سال ۱۹۵۷ تاکنون، آغاز می‌کند. رافائل [...]