مجموعه ستایش
اجتماعی و حوادث

بازیگر ستایش: من آب می‌خورم می گویند پول حشمت فردوس است

۲۰۰ دقیقه از مجموعه ستایش ساخته شده بود که کارگردانی آن را پذیرفتم  «ستایش۳» شاخص ترین کار من است نادری در این باره که فکر نمی‌کرد روزی به عنوان قطب منفی این سریال باشد، اظهار کرد: روزی که به من زنگ زدند اصلا آنقدر هول شدم که حتی نقش را هم نپرسیدم و گفتم فقط [...]