اختلال بویایی شایع شده
اجتماعی و حوادث

علت اختلال بویایی شایع شده چیست؟

دکتر کامران خداکرمی درباره اختلال بویایی شایع شده در روزهای اخیر اظهار کرد: طی چندروز اخیر، گزارش‌های متعددی مبنی بر وجود اختلال بویایی به همراه بدن‌درد و سرماخوردگی در برخی افراد به دست انجمن گوش و حلق و بینی رسیده است؛ اختلال بویایی هر سال به دلیل استفاده از مواد شوینده و وایتکس‌ها و محرک‌های [...]