ابتلای سه نفر به کرونا
اجتماعی و حوادث

ابتلای سه نفر به کرونا در قم و اراک

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از ابتلای سه نفر به کرونا در شهرهای قم و اراک خبر داد. رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی گفت: بر اساس شواهد آزمایشگاهی، ابتلای سه نفر به کرونا در قم و اراک تایید شده و بیماران مذکور در حال حاضر در بیمارستان تحت مراقبت [...]