ارتباط هفت مجموعه تولیدی با رهبری
سیاست

ارتباط تصویری هفت مجموعه تولیدی با رهبر معظم انقلاب اسلامی

ارتباط تصویری هفت مجموعه تولیدی با رهبری به مناسبت هفته کارگر و پیگیری تحقق شعار سال برگزار شد. به مناسبت هفته کارگر و پیگیری تحقق شعار سال (جهش تولید) ارتباط تصویری از هفت مجموعه تولیدی فعال در نقاط مختلف کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی برقرار شد. ارتباط تصویری هفت مجموعه تولیدی با رهبری  در [...]