واریز وجه مسکن ملی
اقتصاد

متقاضیان مسکن ملی تا پس فردا پول ندهند حذف می‌شوند

متقاضیان مسکن ملی تا پایان شهریور ماه فرصت دارند مدارک خود را در سامانه اقدام ملی به آدرس Tem.mrud.ir بارگذاری و واریز وجه داشته باشند . در غیر این صورت حذف و افراد دیگر جایگزین آنها خواهند شد. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ۴۷۰ هزار نفر از متقاضیان طرح [...]