نابودی ویروس کرونا در 15 ثانیه
اخبار مهم پزشکی سلامت

روشی ساده برای نابودی ویروس کرونا در ۱۵ ثانیه | نابودی کرونا با محلول ید

 دانشمندان دانشگاه کانتیکت در ماساچوست آمریکا در تحقیقات اخیر خود به این نتیجه دست یافته اند که  نابودی ویوس کرونا با استفاده از ماده یُد در ۱۵ ثانیه امکان پذیر است. دانشمندان در تحقیقات اخیر خود توانستند یک روش ساده و کاربردی برای نابودی ویروس کرونا در ۱۵ ثانیه کشف کنند. با گذشت چندین ماه [...]