رسول بخش زنگشاهی درگذشت
فرهنگی و ادبی

پهلوان بخشوک، قیچک نواز مشهور بلوچ درگذشت

پهلوان رسول بخش زنگشاهی ، نوازنده مشهور قیچک سیستان و بلوچستان پس از تحمل یک دوره بیماری و بر اثر سکته مغزی، دوم مرداد ۹۹ درگذشت . پهلوان رسول بخش زنگشاهی ، نوازنده مشهور قیچک پس از تحمل یک دوره بیماری و بر اثر سکته مغزی درگذشت . پنجشنبه دوم مرداد ۹۹، پهلوان رسول بخش ‌زنگشاهی [...]