تعطیلی مراکز تجاری در استان تهران
اجتماعی و حوادث

ابلاغ تعطیلی تمامی مراکز تجاری در استان تهران

معاون استاندار تهران از ابلاغ تعطیلی مراکز تجاری در سطح استان به فرمانداران استان تهران خبر داد. حمیدرضا گودرزی گفت: موضوع تعطیلی مراکز تجاری در استان تهران به فرمانداران ابلاغ شده است و اصناف تکلیف دارند نسبت به این کار اقدام کنند و با موارد تخلف نیز برخورد قانونی داشته باشند. وی افزود: (یکشنبه، سوم [...]